Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.
W Gabinecie Twój Psycholog przyjmuje osoby dorosłe oraz nastolatków od 17 roku życia. Prowadzi procesy indywidualne oraz konsultacje par rodzicielskich.
Ukończyła psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie ostatniego roku Studium Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Realizuje także ostatni rok dwuletniej specjalizacji z psychoterapii par i rodzin

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.
W Gabinecie Twój Psycholog przyjmuje osoby dorosłe oraz nastolatków od 16 roku życia. Prowadzi procesy indywidualne oraz terapię par.
Ukończyła psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie ostatniego roku Studium Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Realizuje także ostatni rok dwuletniej specjalizacji z psychoterapii par i rodzin. Oba szkolenia odbywa w Laboratorium Psychoedukacji – ośrodku szkoleniowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, realizowany przez WCiES i INTEGRI.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w szkole podstawowej, prowadząc zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2. do 3. roku życia, współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych.
Pracuje jako psycholożka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie prowadząc tam procesy diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, terapie grupowe i konsultacje rodzicielskie.

Pracuje z osobami doświadczającymi, między innymi, trudności:

  • związanych z obniżonym nastrojem, depresją.
  • z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych,
  • z rozpoznawaniem, nazywaniem i radzeniem sobie z emocjami własnymi i innych ludzi,
  • z radzeniem sobie ze złością, agresją i autoagresją,
  • dotyczących zaburzeń nerwicowych (np. lęków, fobii),
  • z rozpadem związku,
  • z koniecznością adaptacji do nowego środowiska (jak rozpoczęcie lub zmiana placówki edukacyjnej, przeprowadzka, rozpoczęcie studiów lub pracy),
  • w związku ze zmianami w systemie rodzinnym jak rozwód, rekonstrukcja rodziny, powiększenie się rodziny,
    związanych z niską samooceną, nieśmiałością.

Rodzicom oferuje psychoedukację, konsultacje rodzicielskie i wychowawcze w celu rozwijania kompetencji, rozumienia sytuacji dziecka, poszukiwania rozwiązań odpowiednich do potrzeb rodziny, a także wsparcia samych dorosłych w procesie wychowywania dzieci. Wspiera również rodziców w sytuacjach okołorozwodowych oraz w trakcie diagnozy dziecka i radzeniu sobie z trudnościami z tym związanymi.

Swoją pracę opiera na Kodeksie Etycznym Psychologa PTP oraz poddaje regularnej superwizji.