psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży

Psycholog młodzieży oraz osób dorosłych. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, aktualnie kończy szkolenie organizowane przez Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Psycholog młodzieży oraz osób dorosłych. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, aktualnie kończy szkolenie organizowane przez Szkołę Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin.

 

Przez kilka lat zdobywał doświadczenie pracując z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, Fundacji Maraton oraz w Warszawskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

Pracując z dorosłymi oraz młodzieżą zdobywał, też doświadczenie współpracując z innymi poradniami oraz stowarzyszeniami.

W swojej pracy stara się dopasować do indywidualnych potrzeb osoby, korzysta również z elementów terapii poznawczo – behawioralnej czy dialogu motywującego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Pomaga dorosłym oraz młodzieży od 13 r.ż. zmagającym się z :

 • problemem uzależnienia lub nadużywania substancji psychoaktywnych  (alkohol, narkotyki, dopalacze),
 • uzależnieniem behawioralnym (komputer, Internet, hazard, gry, zakupy  itp.),
 • kryzysem w życiu osobistym, zawodowym, szkolnym,
 • z nadwagą, kompulsywnym jedzeniem, uzależnieniem od jedzenia,
 • cierpieniem z powodu niskiego poczucia własnej wartości,
 • utratą bliskiej osoby,
 • nadmiernym stresem,
 • zaburzeniami: lękowymi, nerwicowymi, nastroju, obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • trudnościami w relacjach interpersonalnych , wspólnej komunikacji,
 • depresją, fobią społeczną, brakiem motywacji,
 • potrzebą odreagowania, lepszego zrozumienia siebie,
 • potrzebą regulacji emocji,
 • przemocą fizyczną i psychiczną

Umów wizytę:

Loading...