Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i młodych dorosłych

Terapeuta poznawczo – behawioralny dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, Porozumienia bez Przemocy, metody Kids’ Skills, treningów umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Terapeuta poznawczo – behawioralny dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumienia bez Przemocy, metody Kids’ Skills, treningów umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała pracując w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz w szkołach podstawowych i średnich.

Pracuje z dziećmi szkolnymi, nastolatkami oraz młodymi dorosłymi (do 25 r.ż.), doświadczającymi:

  • zaburzeń nastroju
  • trudności w relacjach społecznych
  • lęków
  • zaburzeń odżywiania
  • uzależnień behawioralnych (m.in. Internet, komputer, telefon)
  • trudności adaptacyjnych (związanych np. ze zmianą szkoły, miejsca zamieszkania)
  • zachowań autoagresywnych
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami
  • nieśmiałości, niskiej samooceny

Prowadzi również terapię osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Zespół Aspergera) oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Umów konsultancje indywidualną:

Loading...