Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Pedagog, Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązania, Porozumienia bez Przemocy, metody Kids’ Skills, treningów umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji. Jest członkiem Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny  w trakcie 4-letniego szkolenia. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na wydziale pedagogicznym. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna oraz szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej m.in. Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Porozumienia bez Przemocy, treningów umiejętności społecznych oraz zastępowania agresji, dialogu motywującego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkołach średnich oraz podczas stażu klinicznego w Instytucie Neurologii i Psychiatrii.

Pracuje z  osobami doświadczającymi:

  • zaburzeń nastroju
  • trudności w relacjach społecznych
  • lęków
  • zaburzeń odżywiania
  • uzależnień behawioralnych
  • trudności adaptacyjnych
  • zachowań autoagresywnych
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami
  • nieśmiałości, niskiej samooceny

Prowadzi również konsultacje dla rodziców/opiekunów.

Swoją pracę poddaje superwizji.