Depresja nie jest smutkiem, chwilową chandrą, zniechęceniem, czy przygnębieniem. Każdy z nas przeżywa czasami gorsze chwile w związku z różnymi sytuacjami, pojawiającymi się w naszym życiu. Depresja jest  chorobą, a obniżony nastrój, który jest jednym z objawów depresji utrzymuje się pomimo dobrych zdarzeń w życiu codziennym. Nieleczona depresja sama zwykle nie mija, na ogół samopoczucie chorego się pogarsza jeśli nie zgłosi się po pomoc.  Według danych statystycznych co dziesiąta osoba  w naszym kraju cierpi na depresję.

Objawy główne depresji to:

 • obniżony nastrój, rozpacz, poczucie pustki, ogromnego smutku i beznadziejności
 • utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania radości
 • zmniejszenie energii,  prowadzące do wzmożonej męczliwości nawet po małym wysiłku  
 • bezradność
 • zanik lub znaczące ograniczenie aktywności

Inne często spotykane objawy depresji to:

 • zaburzenia poznawcze: osłabienie koncentracji i uwagi
 • zaburzenia motywacji: niechęć i niemożność podejmowania decyzji
 • niska samoocena, mała wiara w siebie
 • poczucie winy, samooskarżanie
 • pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, brak nadziei
 • zaburzenia regulacji rytmów biologicznych, zaburzenia snu, wczesne wybudzanie się
 • zmniejszony apetyt, zmiana wagi
 • unikanie osób/czynności, które wcześniej sprawiały przyjemność
 • obniżenie libido
 • częste dolegliwości bólowe bez przyczyny somatycznej
 • myśli i/lub czyny samobójcze

Depresja jest chorobą, w której czasami, poza psychoterapią, niezbędna jest farmakoterapia. Podczas konsultacji  diagnostycznych psycholog może zalecić konsultację z lekarzem psychiatrą w celu przeanalizowania wskazań do włączenia farmakoterapii, która wspierałaby  proces leczenia.