Jest to specjalista, który ukończył 4-letnie studia podyplomowe, które dostarczają mu wiedzy i umiejętności aby pracować z całą rodziną. Specjalista ten zna fazy rozwoju rodziny, potrafi pomóc w określeniu czy dana sytuacja jest normą w danym momencie rozwoju rodziny, czy wymaga już pomocy specjalisty. Psychoterapeuta rodzinny pracuje z całą rodziną nie tylko z jednym członkiem (np. z dzieckiem), który ma objawy jak to się dzieje podczas terapii indywidualnej. Często sposób komunikacji lub interakcje w rodzinie wypływają na objawy jednego z członków rodziny, mogą je podtrzymywać i wzmacniać lub osłabiać i wyciszać. Psychoterapeuta rodziny pomaga dotrzeć do sedna problemu oraz pomóc w konstruktywnej zmianie zachowani lub komunikacji rodziny. Ta forma terapii wybierana jest często przez rodziny, w których dziecko wykazuje zachowania problemowe/objawy, które martwią lub niepokoją opiekunów.
Spotkania na ogół odbywają się raz na 3 tygodnie i trwają 1,5h.