Czasami zdarza się, że głęboko zakorzenione wzorce zachowań popychają niektóre osoby do pewnej sztywności  w spostrzeganiu, myśleniu, odczuwaniu czy relacjach z innymi ludźmi. Z czasem osoby takie zaczynają odczuwać pewną odmienność od innych oraz doświadczają różnorodnego  cierpienia. W wielu przypadkach za brakiem elastyczności  stoją zaburzenia osobowości.

Ze względu na najczęstsze i najbardziej wyraziste wzorce zachowań wyróżniono kilka podtypów:

  • Osobowość paranoidalna – brak zaufania, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób,
  • Osobowość dyssocjalna – nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, działanie impulsywne bez uwzględnienia konsekwencji, poczucie pustki wewnętrznej, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość anankastyczna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość lękowa (unikająca) – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu samodzielnie decyzji, bezradność, poddawanie się.

W zależności od stopnia nasilenia cech danego podtypu możemy mówić o różnej głębokości zaburzeń osobowości: od osób posiadających tylko rysy danego podtypu, aż po osoby wykazujące pełnoobjawowy wachlarz cech charakterystycznych dla danego zaburzenia.  Nie rzadka jest też sytuacja, w której dana osoba przejawia cechy więcej niż jednego zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, ale ich konsekwencje  silnie rzutują na całe życie. Często nie rozumiemy, że izolowanie od ludzi, poczucie osamotnienia, pomimo tysiąca znajomych,  uzależnienie od miłości innych, strach przed krytyką czy przymus porządku, mają swoje źródło w naszych dotychczasowych doświadczeniach.

Jeśli czujesz, że odnajdujesz się w którymś z powyższych opisów typów osobowości, zapraszamy na spotkanie.  Pomożemy Ci  zrozumieć naturę twoich kłopotów i sposoby poradzenia sobie z nimi. Opracujemy diagnozę i plan leczenia.

Marta Gierałt

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Zbrzeźniak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR) i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (Curriculum) w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs roczny z psychoterapii psychoanalitycznej w Polskim …

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

bsolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Agnieszka Chojnowska

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta NEST, EMDR.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.

Danuta Pichla

Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz systemowy  osób dorosłych. Psychoterapeuta Par i Małżeństw. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła pedagogikę specjalną i Resocjalizację UMSC. Absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii  i przeciwdziałania przemocy  między innymi studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studiów podyplomowych w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL .