Czasami zdarza się, że głęboko zakorzenione wzorce zachowań popychają niektóre osoby do pewnej sztywności  w spostrzeganiu, myśleniu, odczuwaniu czy relacjach z innymi ludźmi. Z czasem osoby takie zaczynają odczuwać pewną odmienność od innych oraz doświadczają różnorodnego  cierpienia. W wielu przypadkach za brakiem elastyczności  stoją zaburzenia osobowości.

Ze względu na najczęstsze i najbardziej wyraziste wzorce zachowań wyróżniono kilka podtypów:

  • Osobowość paranoidalna – brak zaufania, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób,
  • Osobowość dyssocjalna – nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, działanie impulsywne bez uwzględnienia konsekwencji, poczucie pustki wewnętrznej, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość anankastyczna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość lękowa (unikająca) – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu samodzielnie decyzji, bezradność, poddawanie się.

W zależności od stopnia nasilenia cech danego podtypu możemy mówić o różnej głębokości zaburzeń osobowości: od osób posiadających tylko rysy danego podtypu, aż po osoby wykazujące pełnoobjawowy wachlarz cech charakterystycznych dla danego zaburzenia.  Nie rzadka jest też sytuacja, w której dana osoba przejawia cechy więcej niż jednego zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, ale ich konsekwencje  silnie rzutują na całe życie. Często nie rozumiemy, że izolowanie od ludzi, poczucie osamotnienia, pomimo tysiąca znajomych,  uzależnienie od miłości innych, strach przed krytyką czy przymus porządku, mają swoje źródło w naszych dotychczasowych doświadczeniach.

Jeśli czujesz, że odnajdujesz się w którymś z powyższych opisów typów osobowości, zapraszamy na spotkanie.  Pomożemy Ci  zrozumieć naturę twoich kłopotów i sposoby poradzenia sobie z nimi. Opracujemy diagnozę i plan leczenia.

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Sobiewska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia). Szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła …

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa, terapeuta środowiskowy, trener

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Aktualnie uczestniczy w czteroletniej szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Agnieszka Chojnowska

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta NEST, EMDR.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.