Czasami zdarza się, że głęboko zakorzenione wzorce zachowań popychają niektóre osoby do pewnej sztywności  w spostrzeganiu, myśleniu, odczuwaniu czy relacjach z innymi ludźmi. Z czasem osoby takie zaczynają odczuwać pewną odmienność od innych oraz doświadczają różnorodnego  cierpienia. W wielu przypadkach za brakiem elastyczności  stoją zaburzenia osobowości.

Ze względu na najczęstsze i najbardziej wyraziste wzorce zachowań wyróżniono kilka podtypów:

  • Osobowość paranoidalna – brak zaufania, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób,
  • Osobowość dyssocjalna – nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, działanie impulsywne bez uwzględnienia konsekwencji, poczucie pustki wewnętrznej, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość anankastyczna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość lękowa (unikająca) – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu samodzielnie decyzji, bezradność, poddawanie się.

W zależności od stopnia nasilenia cech danego podtypu możemy mówić o różnej głębokości zaburzeń osobowości: od osób posiadających tylko rysy danego podtypu, aż po osoby wykazujące pełnoobjawowy wachlarz cech charakterystycznych dla danego zaburzenia.  Nie rzadka jest też sytuacja, w której dana osoba przejawia cechy więcej niż jednego zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, ale ich konsekwencje  silnie rzutują na całe życie. Często nie rozumiemy, że izolowanie od ludzi, poczucie osamotnienia, pomimo tysiąca znajomych,  uzależnienie od miłości innych, strach przed krytyką czy przymus porządku, mają swoje źródło w naszych dotychczasowych doświadczeniach.

Jeśli czujesz, że odnajdujesz się w którymś z powyższych opisów typów osobowości, zapraszamy na spotkanie.  Pomożemy Ci  zrozumieć naturę twoich kłopotów i sposoby poradzenia sobie z nimi. Opracujemy diagnozę i plan leczenia.

Marta Gierałt

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Uczestniczy w szkoleniu TFP, które przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty TFP (terapii skoncentrowanej na przeniesieniu). 

Agata Zbrzeźniak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychotraumatolog

Psycholog, psychotraumatolog Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim – IPSiR i na SWPS-ie – Psychologia, spec. psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim (Curriculum, zaśw. nr 118), 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w P.I.E. …

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

bsolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Agnieszka Chojnowska

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta NEST, EMDR.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.

Natalia Wójtowicz

Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie. Obecnie w trakcie całościowego 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży stworzonego przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Jest certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyła również wiele szkoleń, wśród nich “Zachowania agresywne u dzieci - praca z trudnym uczniem” oraz “Koncentracja uwagi i uważności dziecka z elementami jogi dla dzieci”.

Call Now Button