Psychoterapeuta to  specjalista,  którym  jest  najczęściej psycholog lub lekarz psychiatra. Psychoterapeuta  to osoba, która uczestniczy lub ukończyła  4- letnie szkolenie podyplomowe  z psychoterapii. W trakcie szkolenia zapoznała się z teorią, odbyła określoną liczbę praktyk, superwizji oraz terapii własnej. Psychoterapeuta opiera się na teorii i metodyce podejścia terapeutycznego, w jakim się wykształcił (np. terapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, eriksonowska, Gestalt). Specjalista ten zna mechanizmy powstawania trudności i problemów emocjonalnych  oraz dysponuje wiedzą w zakresie ich przepracowania w relacji terapeutycznej.  Psychoterapia prowadzi do zmian z zakresie ustąpienia objawów, ale również zmiany czy rozwoju osobowości.

Psychoterapeuta ma obowiązek stale pogłębiać swoją wiedze i rozwijać się zawodowo biorąc udział w różnego typu profesjonalnych szkoleniach i stażach. Ścieżka zawodowa w dziedzinie psychoterapii może być uwieńczona zdobyciem Certyfikatu Psychoterapeuty.

Nasi psychoterapeuci to specjaliści wysokiej klasy, nieustannie się szkolący i podnoszący swoje kwalifikacje, a ponadto zaangażowani w proces leczenia i obdarzający pacjentów autentyczną troską.  Przestrzegają oni  również zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty. Nasi psychoterapeuci  zachowują  tajemnice zawodową, czyli nie ujawniają informacji na temat pacjenta, jego procesu leczenia osobom trzecim, chyba że pacjent poprosi o to.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Agata Zbrzeźniak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR) i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (Curriculum) w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs roczny z psychoterapii psychoanalitycznej w Polskim …

Marta Gierałt

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

bsolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.