Psychoterapeuta to  specjalista,  którym  jest  najczęściej psycholog lub lekarz psychiatra. Psychoterapeuta  to osoba, która uczestniczy lub ukończyła  4- letnie szkolenie podyplomowe  z psychoterapii. W trakcie szkolenia zapoznała się z teorią, odbyła określoną liczbę praktyk, superwizji oraz terapii własnej. Psychoterapeuta opiera się na teorii i metodyce podejścia terapeutycznego, w jakim się wykształcił (np. terapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, eriksonowska, Gestalt). Specjalista ten zna mechanizmy powstawania trudności i problemów emocjonalnych  oraz dysponuje wiedzą w zakresie ich przepracowania w relacji terapeutycznej.  Psychoterapia prowadzi do zmian z zakresie ustąpienia objawów, ale również zmiany czy rozwoju osobowości.

Psychoterapeuta ma obowiązek stale pogłębiać swoją wiedze i rozwijać się zawodowo biorąc udział w różnego typu profesjonalnych szkoleniach i stażach. Ścieżka zawodowa w dziedzinie psychoterapii może być uwieńczona zdobyciem Certyfikatu Psychoterapeuty.

Nasi psychoterapeuci to specjaliści wysokiej klasy, nieustannie się szkolący i podnoszący swoje kwalifikacje, a ponadto zaangażowani w proces leczenia i obdarzający pacjentów autentyczną troską.  Przestrzegają oni  również zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty. Nasi psychoterapeuci  zachowują  tajemnice zawodową, czyli nie ujawniają informacji na temat pacjenta, jego procesu leczenia osobom trzecim, chyba że pacjent poprosi o to.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Sobiewska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia). Szkoli się w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej i Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Ukończyła …

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa, terapeuta środowiskowy, trener

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Aktualnie uczestniczy w czteroletniej szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.