Zaburzenia odżywiania należą do zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi, które obejmują dwa wyraźnie wyodrębnione zaburzenia jakim są jadłowstręt psychiczny, żarłoczność psychiczną oraz mniej specyficzne zespoły żarłoczności :

Jadłowstręt psychiczny (anoreksja) cechuje się utratą wagi, która jest wywoływana lub podtrzymywana celowo przez pacjenta.  Pomimo niedowagi utrzymuje się intensywny lęk przed przyrostem masy ciała i przytyciem. Obniżona masa ciała pociąga za sobą liczne zmiany zdrowotne i zaburzenia hormonalne.

Żarłoczność psychiczna (bulimia) charakteryzuje się występującymi naprzemiennie nawracającymi epizodami objadania się oraz zachowaniami kompensacyjnymi, które są  podejmowane w celu zapobieżenia przyrostowi masy ciała.

Zespół objadania się to niekontrolowane napady objadania się, ale bez skrajnych metody kontrolowania wagi, takie jak stosowanie środków przeczyszczających, moczopędnych odchudzających,  przesadnych ćwiczeń fizycznych czy ekstremalnych diet.

Syndrom jedzenia nocnego  charakteryzuje się powtarzającymi się epizodami jedzenia w nocy bez świadomości tego zachowania, co może  prowadzić do znacznego osłabienia lub uczucia niepokoju.

Ortoreksja polega z kolei na patologicznej obsesji na punkcie spożywania wyłącznie zdrowej żywności.

 

Różnice diagnostyczne pomiędzy poszczególnymi zaburzeniami są bardzo płynne. W realnym życiu dana osoba może jednocześnie wykazywać cechy dwóch lub więcej z wymienionych  zaburzeń. Dodatkowo w różnych okresach życia dany rodzaj zaburzenia może przechodzić w zupełnie inny.

Jeśli objawy, któregoś z zaburzeń zauważasz w swoim życiu zapraszamy na spotkanie. Pomożemy Ci określić rodzaj i stopień nasilenia problemu oraz dobierzemy najlepsze metody poradzenia sobie.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Zbrzeźniak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Marta Gierałt

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST. Aktualnie uczestniczy w czteroletniej szkole psychoterapii w Polskim Instytucie Eriksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Danuta Pichla

Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz systemowy  osób dorosłych. Psychoterapeuta Par i Małżeństw. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła pedagogikę specjalną i Resocjalizację UMSC. Absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii  i przeciwdziałania przemocy  między innymi studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studiów podyplomowych w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL .