Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog.
Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog.

Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Pracuje z  młodzieżą (od 15 r.ż.) doświadczającymi między innymi:

 • problemów w relacjach rówieśniczych,
 • trudności adaptacyjnych np. zmiana szkoły, pojawienie się nowego członka rodziny,
 • zaburzeń nastroju, depresji,
 • lęków, fobii,
 • trudności w opanowaniu złości i agresji,
 • zachowań autoagresywnych,
 • nieśmiałości,
 • uzależnień behawioralnych np. komputer, telefon, Internet, gry,
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, otyłość),
 • zaburzeń rozwojowych – zespół Aspergera.

Prowadzi konsultacje rodzicielskie i wychowawcze, których celem jest zrozumienie sytuacji  oraz poszukanie rozwiązań zgłaszanych trudności.

Osobom dorosłym pomaga poradzić sobie z:

 • zaburzeniami nastoju, depresją,
 • nerwicą, lekami oraz fobiami,
 • zaburzeniami adaptacyjnymi,
 • obniżoną samooceną,
 • poczuciem pustki i osamotnienia,
 • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • kryzysami w życiu zawodowym,
 • sytuacją przemocy.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji. W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.