Psycholog dziecięcy to specjalista, który zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci. W profesjonalną pomoc, jaką jest diagnoza i psychoterapia dzieci, włączeni są rodzice. Proces diagnozy zaczyna się od spotkania z rodzicami podczas, którego opowiadają oni  psychoterapeucie co ich martwi i niepokoi, opisują problem ze swojej perspektywy. Następnie odbywają się spotkania z dzieckiem (2-3 spotkań), aby psycholog mógł dokonać diagnozy w oparciu o swoje obserwację oraz to co przedstawili rodzice. Kolejnym etapem jest spotkanie z rodzicami i wspólne ustalenie odpowiedniej formy pomocy oraz przedstawienie planu terapii. Nasi psychoterapeuci  współpracują również z innymi specjalistami dziecięcymi, aby zapewnić profesjonalną i całościową opiekę dla dziecka.

Nasi psychoterapeuci prowadzą konsultację dla rodziców dotyczące: relacji z dziećmi, komunikacji w rodzinie.

Nasi specjaliści pomagają dzieciom poradzić sobie z:

  • nieśmiałością i wycofaniem
  • agresją i buntem
  • smutkiem i depresją
  • lękami i fobiami
  • trudnościami w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej/szkolnej
  • trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa, które mają wpływ na obecne funkcjonowanie
  • trudnościami emocjonalnymi.

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4 letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Ewa Werner-Domagała

Psycholog dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym.

Psycholog dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szkoli się w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji - Ośrodku Szkoleniowym rekomendowanym Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.