Jeżeli cierpisz z powodu nawracających dolegliwości fizycznych, których lekarze nie potrafią wyjaśnić  żadną konkretną chorobą fizjologiczną, najprawdopodobniej borykasz się z zaburzeniami pod postacią somatyczną.  Skargi somatyczne mogą utrzymywać się nawet kilka lat i są źródłem dużego cierpienia (distresu). W związku z tym wielu pacjentów ma za  sobą długą i skomplikowaną historię kontaktów z placówkami opieki zdrowotnej, obejmującą wiele bezowocnych badań specjalistycznych oraz operacji.

Objawy fizyczne mogą dotyczyć wszelkich części ciała, ale najczęściej dotykają one następujących obszarów:

  • Układ trawienny (wszelkiego rodzaju bóle, wzdęcia, odbijania, wymioty, nudności , czkawka, niestrawność, biegunki itp.),
  • Serce i układ krążenia („nerwica serca”),
  • Układ oddechowy (kaszel, hiperwentylacje),
  • Układ moczowy(np. częste oddawanie moczu),
  • Głowa (uporczywe bóle, migreny),
  • Skóra (wykwity, wysypki),
  • Układ płciowy (miesiączkowanie -bóle napięciowe lub inne zaburzenia sfery seksualnej) .

W obszarach tych mogą pojawiać się nieprzyjemne doznania takie jak swędzenie, pieczenie, cierpienie, odrętwienie, uczucie ciężkości czy uporczywa bolesność.

Przebieg zaburzenia jest zazwyczaj przewlekły i zmienny. W związku z tym osobom borykającym się z zaburzeniami psychosomatycznymi podaje się środki uspokajające lub przeciwbólowe, które na dłuższą metę owocują nadużywaniem leków oraz uzależnieniami.  

W naszej placówce skupiamy się na dotarciu do przyczyn problemu i zrozumieniu jego natury, a nie zwalczaniu objawów fizycznych. Dajemy wsparcie i zrozumienie, bez oceny i krytyki. Proponując systematyczną pracę psychoterapeutyczną pomagamy również poradzić sobie z wtórnie narosłymi konfliktami w sferze rodzinnej, zawodowej czy trudnościami interpersonalnymi, z którymi często borykają się osoby z zaburzeniami somatycznymi.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Zbrzeźniak

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR) i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia). Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii ericksonowskiej (Curriculum) w Polskim Instytucie Ericksonowskim, kurs roczny z psychoterapii psychoanalitycznej w Polskim …

Marta Gierałt

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim oraz 4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Psycholog Magdalena Stacewicz

Magdalena Stacewicz

psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

bsolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Agnieszka Chojnowska

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta NEST, EMDR.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.

Danuta Pichla

Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz systemowy  osób dorosłych. Psychoterapeuta Par i Małżeństw. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła pedagogikę specjalną i Resocjalizację UMSC. Absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii  i przeciwdziałania przemocy  między innymi studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studiów podyplomowych w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL .

Karolina Kołażyk

psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w akredytowanej przez PTTPB Akademii Motywacji i Edukacji. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w gabinetach zajmujących się terapią i pomocą psychologiczną, fundacjach, szpitalach, szkołach oraz zakładach karnych.