Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując w placówkach takich jak Poradni Terapii Uzależnień „Goplańska”, Stowarzyszeniu Od-Do, Poradniach Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Warszawie.

W obszarze jej pracy znajdują się takie problemy jak:

 • zaburzenia nastroju (np. depresja, mania, choroba dwubiegunowa),
 • zaburzenia lękowe (np. lęk, fobie, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • obniżona samoocena,
 • uzależnienia
 • współuzależnienie
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA),
 • Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • przemoc

Do obszaru jej zainteresowań należy też praca z kobietami w ciąży i matkami, które mają trudności lub wątpliwości dotyczące siebie w roli matki.
Jej praca psychoterapeutyczna poddawana jest regularnej superwizji. W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty