psycholog, psychotraumatolog, terapeuta NEST, EMDR.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.

Magister psychologii, aktualnie psychotraumatolog w trakcie 4,5-letniego szkolenia, terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma – nowe doświadczenie dla osób z doświadczeniem traumy), terapeuta EMDR, trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z psychoterapii, między innymi dwuletniego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej CTPB, szkoleń z zakresu pracy z żałobą, psychoonkologii, depresji poporodowej.

Pracuje ponad 10 lat w zawodzie psychologa. W swojej pracy  indywidualnie dobiera metody pracy do potrzeb pacjentów.

Pracuje  indywidualnie z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą od 16 r. ż.

Pracuje z osobami w sytuacjach kryzysowych, z doświadczeniem różnorakich traum, strat, przeżywającymi żałobę, także z osobami chorującymi przewlekle, onkologicznie, na różnych etapach choroby, oraz z ich rodzinami.

Pomaga również osobom,  które borykają się z:

  • zaburzeniami depresyjnymi
  • lękami, fobiami
  • zaburzeniami psychosomatycznymi
  • zaburzeniami osobowości
  • problemami z samooceną
  • problemami w relacjach z innymi ludźmi
  • kryzysami.

W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa. Swoją  pracę poddaje stałej superwizji.