Psycholog Magdalena Stacewicz
psycholog, psychoteraputa Terapii Schematu, trener

bsolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne terapeuta środowiskowy. Ukończyła szkolenie z Terapii Schematu przygotowujące do certyfikatu ISST oraz  czteroletnią szkołę psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Psychologiczne. Absolwentka szkolenia z psychoterapii par. Psychoterapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (kurs zaawansowany) oraz Trenerka Szkoły Trenerów (UJ Wszechnica). Ukończyła Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziałach psychiatrycznych, w poradniach oraz ośrodkach (Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej w Gliwicach,

w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS Ochota w Warszawie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie oraz w Szpital Wolski, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej).

Pracuje w podejściu  ericksonowskim, terapii schematu oraz w nurcie terapii skoncentrowanym na rozwiązaniu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą od 17 r.ż. borykającymi się z:

 • zaburzeniami psychicznymi,
 • depresją, manią,
 • lękami, fobiami oraz nerwicami,
 • zaniżoną samooceną
 • trudnościami w relacjach z innymi,
 • zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • nadmiernym stresem,
 • trudnościami w radzeniu siebie z emocjami,
 • syndromem DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika)
 • problemem przemocy,
 • poczuciem osamotnienia i pustki.

Prowadzi psychoterapię par.

Call Now Button