Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w akredytowanej przez PTTPB Akademii Motywacji i Edukacji. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w gabinetach zajmujących się terapią i pomocą psychologiczną, fundacjach, szpitalach, szkołach oraz zakładach karnych. Ukończyła szkolenia m.in. w obszarze treningu umiejętności społecznych czy treningu kontroli złości oraz Studium Profilaktyki Uzależnień (210 godzin) organizowane przez Fundację Praesterno. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą (od 15. r.ż.) w obszarze:

  • niskiego poczucia własnej wartości
  • trudności w relacjach
  • asertywności
  • nieśmiałości
  • trudności w radzeniu sobie z emocjami
  • obniżenia nastroju i depresji
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń odżywiania
  • uzależnień
  • samouszkodzeń

W kontakcie z drugim człowiekiem niezwykle istotne jest dla niej stworzenie warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. Do każdej osoby podchodzi w sposób indywidualny, elastycznie dostosowując metody pracy.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.