Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (jednolite, 5-letnie studia magisterskie, tryb dzienny). Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym specjalizację “Psychoterapia Par i Rodzin”.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (jednolite, 5-letnie studia magisterskie, tryb dzienny). Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie – ośrodku rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym specjalizację “Psychoterapia Par i Rodzin”. Obecnie jest na ostatnim roku Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia przy Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, w NZOZ Synapsis w ramach programu szkoleniowo-stażowego, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Całodobowym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. profesora M. Kaczyńskiego w Lublinie.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu psychoterapii.

Pracuje indywidualnie z osobami szukającymi możliwości samorozwoju lub mierzącymi się z trudnościami w takich obszarach jak:

 • doświadczanie skutków długotrwałego stresu i napięć,
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie relacji w życiu prywatnym i zawodowym,
 • rozpoznawanie emocji oraz potrzeb własnych i innych ludzi,
 • zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • nerwice (w tym zaburzenia lękowe, obsesyjno – kompulsywne, fobie),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości,
 • niska samoocena,
 • przemoc, autoagresja,
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików),
 • uzależnienia (w tym od substancji psychoaktywnych).

Pracuje z parami w sytuacjach:

 • nieporozumień, powtarzających się konfliktów i kryzysów,
 • zmian życiowych,
 • okoliczności okołorozwodowych.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w międzynarodowych firmach, co pozwala jej dobrze rozumieć świat biznesu. Pracuje zgodnie z wymogami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty, a swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.