Psychoterapeuta psychodynamiczny, systemowy

Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz systemowy  osób dorosłych. Psychoterapeuta Par i Małżeństw. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła pedagogikę specjalną i Resocjalizację UMSC. Absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii  i przeciwdziałania przemocy  między innymi studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studiów podyplomowych w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL .

Psychoterapeuta psychodynamiczny oraz systemowy  osób dorosłych. Psychoterapeuta Par i Małżeństw. Absolwentka czteroletniej szkoły psychoterapii w stowarzyszeniu OPTA. Ukończyła pedagogikę specjalną i Resocjalizację UMSC. Absolwentka licznych szkoleń i kursów z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii  i przeciwdziałania przemocy  między innymi studiów podyplomowych w zakresie psychologii klinicznej przy Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studiów podyplomowych w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego w Międzywydziałowym Podyplomowym Studium Rodziny KUL .

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Ośrodku Kontrakt, Stowarzyszeniu Od-Do, Fundacji Sto Pociech, Zespole Szkół Integracyjnych.

Autorka artykułów prasowych, współautorka publikacji  „Razem w trosce o DDA”,

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Prowadzi:

 • terapię indywidualną osób dorosłych
 • terapię par
 • konsultacje wychowawcze
 • psychoterapię młodzieży od 16 r. ż.

Pracuje z osobami cierpiącymi na:

 • zaburzenia nastroju (np. depresja, mania, choroba dwubiegunowa),
 • zaburzenia lękowe i nerwicowe (np. lęk, fobie, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne),
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia osobowości.

Pomaga również:

 • Dorosłym Dzieciom Alkoholików (DDA),
 • Dorosłym Dzieciom z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • Osobom doznającym przemocy
 • Osobom zmagającym się z problemami w relacjach z innymi.