Psycholog dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym.

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.
Ukończyła psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szkoli się w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji – Ośrodku Szkoleniowym rekomendowanym Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Ukończyła psychologię ze specjalnością Wspierania Rozwoju i Kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szkoli się w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji – ośrodku szkoleniowym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  Uczestniczy w dwuletniej specjalizacji z psychoterapii par i rodzin.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w szkole podstawowej, prowadząc zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2. do 3. roku życia, współprowadząc Treningi Umiejętności Społecznych. Pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

 

Pracuje z osobami doświadczającymi, między innymi, trudności:

 

 • w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z Zespołem Aspergera,
 • w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych,
 • w utrzymaniu koncentracji i uwagi, a także wymagających ćwiczeń wzrokowo-przestrzennych,
 • w adaptacji do nowego środowiska, jak pójście do przedszkola, rozpoczęcie lub zmiana placówki edukacyjnej,
 • w rozpoznawaniu, nazywaniu i radzeniu sobie z emocjami własnymi i innych ludzi,
 • w radzeniu sobie ze złością, agresją i autoagresją,
 • w związku ze zmianami w systemie rodzinnym jak rozwód, rekonstrukcja rodziny, powiększenie się rodziny,
 • z wyborem dalszej ścieżki rozwoju,
 • związanych z niską samooceną, nieśmiałością,
 • dotyczących zaburzeń nerwicowych (np. lęków, fobii),
 • związanych z obniżonym nastojem, depresją.

 

Rodzicom oferuje psychoedukację, konsultacje rodzicielskie i wychowawcze w celu rozwijania kompetencji, rozumienia sytuacji dziecka, poszukiwania rozwiązań odpowiednich do potrzeb rodziny, a także wsparcia samych dorosłych w procesie wychowywania dzieci.

 

Swoją pracę opiera na Kodeksie Etycznym Psychologa PTP oraz poddaje regularnej superwizji.

 


Umów wizytę:

Loading...