psycholog, psychoterapeuta dorosłych i dzieci

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny (szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Studia z psychologii realizowała  w Istytucie Psychologii UKSW w Warszawie.  Odbyła również kursy i szkolenia wprowadzające w praktykę terapii dzieci i dorosłych …

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny (szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Studia z psychologii realizowała  w Istytucie Psychologii UKSW w Warszawie.  Odbyła również kursy i szkolenia wprowadzające w praktykę terapii dzieci i dorosłych w innych formach i modalnościach (terapia poznawczo-behawioralna, Gestalt, muzykoterapia, terapia Ruchem Rozwijającym Sherborne, trening umiejętności społecznych).

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach staży i pracy w ośrodkach ochrony zdrowia, placówkach edukacyjnych i w gabinecie prywatnym:

– Ośrodek Pomocy Psychologicznej “Bednarska” (psychoterapia grupowa dorosłych),
– IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (oddział ogólnopsychiatryczny dla dorosłych),
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie
– Szkoły i przedszkola z oddziałami integracyjnymi (Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 95 w Warszawie, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 114 w Warszawie)
– W ramach praktyki prywatnej współpracowała również ze żłobkami (“Kotek Puszek” , Warszawa – Tarchomin, “Motylkowa Kraina” , Warszawa – Bemowo); prowadziła obserwacje dzieci od 1 do 3 roku życia, grupę wsparcia dla mam, konsultacje dla rodziców i opiekunów.

Korzysta z superwizji psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Prowadzi:

psychoterapię dorosłych, doświadczających między innymi:

– poczucia niskiej wartości

– bolesnych wspomnień i przeżyć z dzieciństwa

– trudności w relacjach zawodowych lub osobistych

– lęków (problemów nerwicowych)

– złości

– depresji

– problemów osobowościowych

konsultacje dla rodziców, dotyczące np.

– relacji z dziećmi

– komunikacji w rodzinie

psychoterapię dzieci, które np.

– są nieśmiałe, wycofane

–  prezentują zachowania agresywne, buntownicze

– nie radzą sobie z  funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej / szkolnej

– doświadczyły trudnych przeżyć we wczesnym dzieciństwie i przekład się to na ich obecne funkcjonowanie

– potrzebują wsparcia w obszarze rozwoju społecznego i emocjonalnego

Umów wizytę:

Loading...