psycholog, psychoterapeuta młodzieży i dorosłych

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w akredytowanej przez PTTPB Akademii Motywacji i Edukacji. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w gabinetach zajmujących się terapią i pomocą psychologiczną, fundacjach, szpitalach, szkołach oraz zakładach karnych.

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, psychoterapeuta w trakcie 4- letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w akredytowanej przez PTTPB Akademii Motywacji i Edukacji. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w gabinetach zajmujących się terapią i pomocą psychologiczną, fundacjach, szpitalach, szkołach oraz zakładach karnych. Ukończyła szkolenia m.in. w obszarze treningu umiejętności społecznych czy treningu kontroli złości oraz Studium Profilaktyki Uzależnień (210 godzin) organizowane przez Fundację Praesterno. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą (od 15. r.ż.) w obszarze:

 • niskiego poczucia własnej wartości
 • trudności w relacjach
 • asertywności
 • nieśmiałości
 • trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • obniżenia nastroju i depresji
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń odżywiania
 • uzależnień
 • samouszkodzeń
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)

W kontakcie z drugim człowiekiem niezwykle istotne jest dla niej stworzenie warunków sprzyjających poczuciu bezpieczeństwa, zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. Do każdej osoby podchodzi w sposób indywidualny, elastycznie dostosowując metody pracy.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.