psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny osób dorosłych oraz młodzieży (od 16 r.ż.). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka licznych szkoleń i kursów, między innymi podyplomowych studiów z psychologii kryzysu oraz interwencji kryzysowej na SWPS, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez  IPZPTP. Ukończyła też szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Pomorskim Centrum Psychologicznym.

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny osób dorosłych oraz młodzieży (od 16 r.ż.). Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka licznych szkoleń i kursów, między innymi podyplomowych studiów z psychologii kryzysu oraz interwencji kryzysowej na SWPS, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez  IPZPTP. Ukończyła też szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Pomorskim Centrum Psychologicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Środowiskowym Domu Samopomocy dla
osób chorujących psychicznie, Fundacji „Zdrowie”, Warszawskim Towarzystwie Pomocy
Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, podczas stażu w Mazowieckim
Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, a także jako wolontariusz w Ośrodka Wsparcia Rodzinnej
Opieki Zastępczej PORT Towarzystwa „Nasz Dom”.

Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, którą poddaje regularnej superwizji. Prowadzi terapię (TFP) psychodynamiczną terapię skoncentrowaną na przeniesieniu.

W obszarze jej pracy znajdują się takie problemy jak:

  • zaburzenia osobowości,
  • trudności w relacjach interpersonalnych,
  • depresja oraz inne zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia psychotyczne i choroby psychiczne,
  • zaburzenia lękowe i nerwica,
  • trudności w radzeniu sobie ze stresem,
  • zaburzenia psychosomatyczne
  • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)
  • Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)