psycholog dzieci i młodzieży

Psycholog młodzieży.

Absolwentka psychologii w trakcie 4 -letniego szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii dzieci i młodzieży stworzonego przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz pracując jako Psycholog i Terapeuta Wspierający dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami na tle emocjonalnym.
Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz konsultacje rodziców.

Psycholog młodzieży.

Absolwentka psychologii w trakcie 4 -letniego szkolenia z psychoterapii w Szkole Psychoterapii dzieci i młodzieży stworzonego przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Trener Treningu Umiejętności Społecznych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz pracując jako Psycholog i Terapeuta Wspierający dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami na tle emocjonalnym.

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną młodzieży od 11 r.ż. do 18 r.ż. oraz konsultacje rodziców.

Pracuje z młodzieżą i dziećmi szkolnymi doświadczającymi między innymi:

problemów w relacjach rówieśniczych,
trudności szkolnych
trudności związanych z samooceną,
zaburzeń nastroju,
depresji,
lęków,
fobii,
trudności w opanowaniu złości i agresji,
zachowań autoagresywnych,
uzależnień behawioralnych np. komputer, telefon, Internet, gry,
zaburzeń odżywiania (bulimia, otyłość),
całościowych zaburzeń rozwojowych – zespół Aspergera.
ADHD
zaburzeń  zachowania.

W pracy terapeutycznej ceni takie wartości jak: budowanie relacji opartej na zaufaniu, empatii, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia. Współpracuje z rodzicami podczas terapii dziecka co pomaga osiągnąć lepsze efekty.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Regularnie zdobywa nową wiedzę i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach.

Call Now Button