Skala depresji Becka składa się z 21 pytań wielokrotnego wyboru i jest jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi oceny nasilenia objawów depresyjnych (potocznie: test na depresję). Pytania odnoszą się do mogących wystąpić objawów depresji, takich jak m.in.: poczucie beznadziejności czy zaburzenia snu.

Instrukcja wykonania testu

Przy każdej literze należy udzielić jednej z czterech możliwych odpowiedzi, a następnie zsumować uzyskane punkty i porównać je do norm zamieszczonych na końcu testu.

Należy jednak pamiętać, że diagnoza depresji wymaga konsultacji u lekarza psychiatry lub psychologa, a zastosowanie skali ma jedynie charakter pomocniczy. Jej samodzielne wykonanie i obliczenie wyniku nie jest wystarczającą podstawą do rozpoznania depresji. Można je raczej potraktować jako wskazówkę diagnostyczna i zachętę do konsultacji u profesjonalisty. Psychiatra lub psycholog w diagnozie opiera się na zebraniu fachowego wywiadu z pacjentem oraz obserwacji jego stanu psychicznego. Zwykle określa też ramy czasowe jakich pytania mają dotyczyć (np. ostatni dzień, tydzień, miesiąc).

 • How many letters are there in "JSX" ?

  2
  1
  3
  4
 • How many letters are there in "JS" ?

  2
  1
  3
  4