Książka ”Co robić, gdy się złościsz” autorstwa dr Dawn Huebner  jest znakomitym kompendium wiedzy na  temat tego, jak mamy radzić sobie ze złością. Książka ta jest adresowana do rodziców dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży, ale niejeden dorosły może również znaleźć w niej coś ciekawego dla siebie.  Jest to pozycja dedykowana raczej dla czytelników, którzy mają trudności w opanowaniu swoich reakcji spowodowanych złością niż dla dzieci, które obawiają się tego uczucia i mają problem z jego wyrażaniem.

Złość jest emocją taką jak każda inna. Sama w sobie jest informacją o tym, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jest też bardzo pomocna, gdyż potrafi zawiadomić nas o tym, kiedy ktoś przekracza nasze granice lub robi nam krzywdę. Bez złości bylibyśmy bezbronni. Zdarza się też tak, że złość maskuje inne trudne dla nas uczucia np. bezradność czy smutek.  Problem ze złością pojawia się wtedy, gdy ktoś nie potrafi jej wyrazić, wstydzi się jej lub boi oraz kiedy jest ona wyrażana w sposób niekontrolowany. Brak kontroli prowadzi nas często do negatywnych konsekwencji. Inaczej mówiąc: to, co robimy ze złością, może mieć dla nas dobre lub złe konsekwencje, natomiast sama emocja jest dobra i nam potrzebna.

Książka zaczyna się niezwykle obrazową i przemawiającą metaforą radzenia sobie ze złością.  Autorka porównuje panowanie nad złością do  kierowania samochodem – „ siedzenia za sterem swojego życia”.  Kierowca, niezależnie od tego, jakie są warunki na drodze, jak się czuje (czy jest zmęczony, chory czy smutny) musi  panować nad pojazdem, w przeciwnym razie spowoduje wypadek.  Podobnie my – musimy panować nad swoją złością, bo inaczej doświadczymy negatywnych konsekwencji swoich zachowań  np. kogoś obrazimy, zranimy.

Autorka krok po kroku przeprowadza nas przez naukę radzenia sobie ze złością. Najpierw edukując, potem wzmacniając naszą motywację do zmiany przez pokazanie konsekwencji niepanowania nad tym uczuciem.  Następnie pokazuje nam konkretne sposoby radzenia sobie w danych sytuacjach.  Te sposoby radzenia sobie, które prezentuje autorka,  wywodzą się z  nurtu  terapeutycznego,  z którym jest ona związana,  czyli nurtu  poznawczo – behawioralnego. Huebner zachęca m. in.  do pracy nad zmianą myślenia, aby gasić myśli „gorące”, czyli nakręcające naszą złość. Podaje  też inne sposoby radzenia sobie, kiedy złość w nas buzuje i zachęca do pracy nad nimi. Poza satysfakcją, którą można poczuć po wdrożeniu proponowanych technik, proponuje też nagradzanie się za postępy w pracy nad sobą.

Pozycja warta uwagi. Prosta treść, ciekawy przekaz i skuteczne metody do pracy własnej dziecka lub rodzica z dzieckiem.