Książka ”Co robić, gdy się złościsz” autorstwa dr Dawn Huebner  jest znakomitym kompendium wiedzy na  temat tego, jak mamy radzić sobie ze złością. Adresowana jest do rodziców młodzieży oraz dzieci w wieku szkolnym, ale inni dorośli również znajdą w niej coś dla siebie.  Pozycja dedykowana jest czytelnikom, którzy mają trudności w opanowaniu swoich reakcji, spowodowanych złością.

Czym jest złość?

Złość to emocja jak każda inna. Sama w sobie jest informacją o tym, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jest bardzo pomocna. Potrafi zawiadomić nas o tym, kiedy ktoś przekracza nasze granice lub robi nam krzywdę. Bez złości bylibyśmy bezbronni. Zdarza się też tak, że złość maskuje inne trudne dla nas uczucia np. bezradność czy smutek.  Problem ze złością pojawia się wtedy, gdy ktoś nie potrafi jej wyrazić, wstydzi się jej, boi lub kiedy jest ona wyrażana w sposób niekontrolowany. Brak kontroli prowadzi nas często do negatywnych konsekwencji. Sama emocja jest dobra i potrzebna, natomiast to, co robimy ze złością, może mieć dla nas dobre lub złe konsekwencje.

Panować nad złością

Książka zaczyna się niezwykle obrazową i przemawiającą metaforą radzenia sobie ze złością.  Autorka porównuje panowanie nad złością do  kierowania samochodem – „ siedzenia za sterem swojego życia”.  Kierowca, niezależnie od tego, jakie są warunki na drodze, jak się czuje, czy jest zmęczony, chory czy smutny, musi panować nad pojazdem. W przeciwnym razie spowoduje wypadek.  Podobnie my – musimy panować nad swoją złością, bo inaczej doświadczymy negatywnych konsekwencji swoich zachowań  np. kogoś obrazimy, zranimy.

Sposoby  na złość

Autorka krok po kroku przeprowadza nas przez naukę radzenia sobie ze złością. Edukuje, wzmacnia naszą motywację do zmiany. Pokazuje konsekwencje niepanowania nad uczuciem.  Przedstawia nam konkretne sposoby radzenia sobie w danych sytuacjach. Owe sposoby wywodzą się z  nurtu  terapeutycznego,  z którym autorka jest związana,  czyli z nurtu poznawczo– behawioralnego. Huebner zachęca m. in.  do pracy nad zmianą myślenia. Ważne, abyśmy uczyli się gasić myśli „gorące”, nakręcające naszą złość. Poza satysfakcją, którą po wdrożeniu proponowanych technik można poczuć, autorka proponuje też nagradzanie się za poczynione postępy.