Na pytanie, jak zmierzyć poziom stresu, próbowano odpowiedzieć już w latach 60. ubiegłego wieku. Analizy podjęło się dwóch psychiatrów- Thomas Holmes i Richard Rahe.

Specjaliści wzięli pod lupę pacjentów trafiających na ostry dyżur. Pytali badanych, czy w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyli określonych zdarzeń ze stworzonej przez obu badaczy listy. Na niej widniały 43 zdarzenia życiowe. Do każdego przypisana była wartość oddająca stopień stresu odczuwanego w danym momencie. Im więcej zdarzeń pacjent doświadczył, tym wyższa była liczba końcowa. Podsumowując, psychiatrzy stwierdzili, że wyższy wynik zwiększał prawdopodobieństwo doznania ciężkiej choroby.

Współcześnie psychiatrzy nie oceniają badania jako stuprocentowo wiarygodne, ponieważ zostało zbytnio uproszczone i uogólnione. Mimo to, skala stresu Holmesa i Rahe’a może być dobrym wyznacznikiem, czy nie przeżywamy stresu w życiu zbyt dużo.

Skala stresu- Social Readjustment Rating Scale (SRRS)

Poniżej znajduje się omawiana wcześniej lista z 43 zagadnieniami. Przy każdym z nich znajduje się adekwatna punktacja. Przeanalizuj zagadnienia i dodawaj do siebie liczby.

 1. Śmierć współmałżonka – 100
 2. Rozwód – 73
 3. Separacja lub rozstanie – 65
 4. Pobyt w więzieniu – 63
 5. Śmierć bliskiego członka rodziny – 63
 6. Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała – 53
 7. Ślub – 50
 8. Zwolnienie z pracy/bezrobocie – 50
 9. Pojednanie z małżonkiem – 45
 10. Przejście na emeryturę – 45
 11. Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny – 44
 12. Ciąża – 40
 13. Problemy seksualne – 39
 14. Pojawienie się nowego członka rodziny – 39
 15. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy – 39
 16. Zmiana statusu finansowego – 38
 17. Śmierć przyjaciela – 37
 18. Zmiana stanowiska pracy – 36
 19. Konflikty w rodzinie – 35
 20. Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki – 31
 21. Problemy z hipoteką/odmowa kredytu – 30
 22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym – 29
 23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego – 29
 24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka – 29
 25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania – 28
 26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka – 26
 27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej – 26
 28. Zmiany standardu, poziomu życia – 25
 29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń – 24
 30. Starcia z szefem – 23
 31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia – 20
 32. Zmiana miejsca mieszkania – 20
 33. Zmiana szkoły – 20
 34. Znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu – 19
 35. Zmiany w praktykach religijnych – 19
 36. Znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego – 18
 37. Niewielka pożyczka – 17
 38. Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu – 16
 39. Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną – 15
 40. Zmiany nawyków żywieniowych – 15
 41. Urlop – 13
 42. Święta spędzone z rodziną – 12
 43. Małe naruszenie przepisów prawnych – 11

Stopień ryzyka Holmesa i Rahe’a jako odnośnik do wyników końcowych:

 • 150–199: 37% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
 • 200–299: 51% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat
 • ponad 300: 79% ryzyko choroby w ciągu kolejnych 2 lat

Podsumowując, do ostatecznych wyników należy mieć dystans. Innymi słowy, nie jest powiedziane, że wysoka punktacja na pewno wywoła poważną chorobę w Twoim organizmie. Jak więc sami badacze podkreślają, jest to tylko pewne ryzyko wystąpienia choroby. Jeżeli jednak suma przekracza 300 punktów, warto zastanowić się nad zmianą swojego trybu życia.

 

Na podstawie: J. Kader, B. Borys, M. Wiktor, A. Bianga „Sytuacja rodzinna i zawodowa oraz wydarzenia życiowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym”, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwin9oWn-pPwAhVj-SoKHUN7Cf0QFjAHegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fjournals.viamedica.pl%2Fpsychiatria%2Farticle%2Fdownload%2F29130%2F23895&usg=AOvVaw3JxdgOp9PiajuMhE6Dwm-XKlinika, dostęp: 23.04.2021.