uzależnienie od alkoholu, leczenie

Uzależnienie – Czy można zmusić osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia?

Kiedy osoba żyjąca z osobą uzależnioną dojrzeje do decyzji, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy, w gabinecie często pada pytanie, co mogę zrobić żeby on/ona przestał pić? Czy mogę go/ją zmusić do leczenia? Uzależnienie od alkoholu w Polsce leczy się dobrowolnie, są jednak pewne wyjątki.

W zmotywowaniu do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną mogą pomóc konkretne instytucje. Problemem tym  zajmują się Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których biura w Warszawie są rozmieszone z podziałem na dzielnice.

Na Ursynowie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy  – Dzielnicowy Zespół Ursynów – znajduje się przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 443 75 42, pokój nr 10.

Z komisją można się kontaktować osobiście lub telefonicznie podczas dyżurów:
w poniedziałki w godz. 16.30-18.00
w środy w godz. 16.30-18.00

Kto i kiedy możne zgłosić się po pomoc do komisji?

Wniosek o przymusowe leczenie osoby uzależnionej może do komisji złożyć każdy: żona, dorosłe dziecko, sąsiad, członek dalszej rodziny. Wniosek może być złożony, jeśli jest spełniony  przynajmniej 1 z 3 warunków:

  • ma miejsce rozkład życia rodzinnego (czyli osoba uzależniona ma rodzinę, jest w małżeństwie),
  • demoralizacja małoletnich (w domu są dzieci),
  • zakłócanie spokoju lub porządku publicznego (są awantury, krzyki, kłótnie, ktoś śpi na klatce schodowej itp.).

 Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku specjaliści z komisji robią obszerny wywiad z osobą zgłaszającą, proszą o opisanie aktualnej sytuacji.  W trakcie postępowania ponownie kontaktują się i  pytają osobę zgłaszającą, czy sytuacja się poprawiła, bo osoby uzależnione, gdy są o to pytane, często  umniejszają  swoje picie.

Komisja  wszczyna procedury motywacyjne, czyli rozmawia z osobą uzależnioną, motywuje ją do podjęcia leczenia. Czasami samo zgłoszenie do komisji wywołuje lęk w osobach uzależnionych oraz chęć zmiany. Procedura ta powoduje również, że problem picia nie jest już tylko wewnętrznym problemem rodziny, o którym nikt poza domownikami nie wie.  Może to  pomóc osobie uzależnionej w zauważeniu i przyznaniu się do problemu alkoholowego.

Skierowanie na leczenie

Jeśli osoba zgłaszana nie chce podjąć leczenia i neguje problem,  komisja może podjąć decyzję o skierowaniu osoby na badanie przez  biegłego, który  podejmuje się diagnozy tej osoby pod kątem uzależnienia oraz wydaje decyzję, do jakiego ośrodka odwykowego powinna się ona zgłosić.  Następnym krokiem jest wydanie  skierowania na leczenie, po czym następuje sprawdzenie, czy dana osoba  się leczy. Polega ono na dostarczaniu zaświadczeń z poradni o zgłoszeniu się oraz  o kontynuowaniu leczenia. Co  dzieje się w przypadku, kiedy pomimo wszystkich tych działań osoba zdiagnozowana przez biegłego dalej się nie leczy?   Podejmowana jest wtedy decyzja o doprowadzeniu takiej osoby  na leczenie przez policję.

Decyzja

Opisana powyżej procedura może być bardzo pomocna w motywowaniu do leczenia osób uzależnionych, choć podjęcie decyzji o obraniu takiej drogi pomocy nie jest łatwe. Jeśli zgłaszającą osobą jest domownik, czasami musi mierzyć się on ze złością osoby uzależnionej oraz z różnymi zarzutami z jej strony. W uzależnieniu mamy bowiem do czynienia z działaniem mechanizmów uzależnienia, które służą kontynuowaniu picia.

Warto o tym poczytać w oddzielnym artykule – czytaj więcej .

Może się więc zdarzyć, że osoba pijąca będzie usilnie namawiać do zrezygnowania ze współpracy z komisją. Dodatkowe trudności  dla zgłaszającego mogą wynikać z  mechanizmów współuzależnienia, które wytworzyły się przez lata życia z osobą uzależnioną jako forma destrukcyjnej adaptacji do sytuacji.

Więcej o tym, jak rodzina przystosowuje się do uzależnienia można przeczytać tu: czytaj więcej

Warto jednak pamiętać, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, postępującą i śmiertelną. Takie spojrzenie na problem może dodawać motywacji do działania.  Osoby żyjące z osobami uzależnionymi często korzystają z profesjonalnej pomocy, aby dać sobie radę w tej trudnej sytuacji.

Pomocna strona:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dzielnicy Ursynów czytaj wiecej

Autor:

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwencka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Czytaj więcej

Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta, u kogo wybrać wizytę?

Kiedy pojawiają się problemy takie jak na przykład  depresja, lęki , trudności w relacjach lub kryzysy życiowe i kiedy cierpienie emocjonalne zaczynam nam tak  doskwierać,  że zaczynamy się zastanawiać gdzie i u kogo szukać pomocy , wtedy mogą pojawić się pytania dotyczące różnić miedzy psychiatrą, psychologiem oraz psychoterapeutą. (więcej…)

Czytaj więcej

Dlaczego osoba uzależniona nie chce się leczyć? O psychologicznych mechanizmach uzależnienia.

Uzależnienie od alkoholu sieje spustoszenie w różnych sferach życia. Rujnuje zdrowie, stosunki z otoczeniem i bliskimi ludźmi, zabiera marzenia, karierę, oszczędności i często doprowadza do śmierci. Ludzie, którzy nie znają sposobu, w jaki uzależniony człowiek myśli, często nie mogą zrozumieć jak samemu można doprowadzić się do takiego stanu, zaprzepaścić sobie całe życie – i to wszystko dla „tego alkoholu”.

(więcej…)

Czytaj więcej

PRZEMOC – OBALAMY MITY

Na naszą opinię na temat przemocy ma wpływ wiedza oraz mity i stereotypy, ta mieszanka może spowodować, że powstają różne wątpliwości i pytania, takie jak:

Czy jednorazowy incydent przemocy się nie powtórzy? Jeśli ofiara przemocy nic nie zmienia to jest dowód, że sytuacja jej odpowiada? Gdyby dziecko było bite w domu to czy powiedziałoby o tym komuś?

(więcej…)

Czytaj więcej

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – i ich problemy

Dorosłe dzieci alkoholików, są to osoby, które wyrastały w rodzinie, gdzie jeden lub obydwoje rodzice nadużywali alkoholu. W literaturze na temat alkoholizmu i DDA można znaleźć informację na temat tego, że wychowywanie się w rodzinie z problemem alkoholowym predysponuje do pewnych problemów w dorosłym życiu.

(więcej…)

Czytaj więcej

Psychoterapia – pierwsza konsultacja

Pierwsza konsultacja z psychoterapeutą jest pierwszym spotkaniem z wybranym przez siebie psychoterapeutą. Dość częstą reakcją na pierwsze spotkanie jest niepokój i lęk. To zupełnie naturalne. Po pierwsze z definicji tego spotkania wynika, że będziemy rozmawiać o osobistych, trudnych rzeczach dla nas, z którymi nie możemy poradzić sobie sami. Teraz będziemy o nich rozmawiać z obcą (w chwili pierwszego spotkania) osobą. Po drugie jest to na ogół zupełnie nowa sytuacja dla nas, w której wcześniej nie byliśmy. Stąd wiele pytań i wątpliwości.

(więcej…)

Czytaj więcej

Depresja

Depresja – jak ją odróżnić od zwykłego smutku?

Depresja to słowo prawie wszystkim znane. Oznacza ono chorobę, która wymaga leczenia. Depresja często mylona jest  z chwilowym smutkiem,  chandrą, czy przygnębieniem, które pojawia się w nas w związku z reakcjami na różne sytuacje w naszym życiu i które mija po pewnym czasie. Depresja jako choroba  jest opisana w klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w IDC-10 jako zaburzenie nastroju. Statystyki mówią, że co dziesiąta osoba w naszym kraju cierpi z powodu tej choroby.
(więcej…)

Czytaj więcej