Kiedy osoba żyjąca z osobą uzależnioną dojrzeje do decyzji, żeby skorzystać z profesjonalnej pomocy, w gabinecie często pada pytanie, co mogę zrobić żeby on/ona przestał pić? Czy mogę go/ją zmusić do leczenia? Uzależnienie od alkoholu w Polsce leczy się dobrowolnie, są jednak pewne wyjątki.

W zmotywowaniu do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną mogą pomóc konkretne instytucje. Problemem tym  zajmują się Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których biura w Warszawie są rozmieszone z podziałem na dzielnice.

Na Ursynowie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy  – Dzielnicowy Zespół Ursynów – znajduje się przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 443 75 42, pokój nr 10.

Z komisją można się kontaktować osobiście lub telefonicznie podczas dyżurów:
w poniedziałki w godz. 16.30-18.00
w środy w godz. 16.30-18.00

Kto i kiedy możne zgłosić się po pomoc do komisji?

Wniosek o przymusowe leczenie osoby uzależnionej może do komisji złożyć każdy: żona, dorosłe dziecko, sąsiad, członek dalszej rodziny. Wniosek może być złożony, jeśli jest spełniony  przynajmniej 1 z 3 warunków:

  • ma miejsce rozkład życia rodzinnego (czyli osoba uzależniona ma rodzinę, jest w małżeństwie),
  • demoralizacja małoletnich (w domu są dzieci),
  • zakłócanie spokoju lub porządku publicznego (są awantury, krzyki, kłótnie, ktoś śpi na klatce schodowej itp.).

 Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku specjaliści z komisji robią obszerny wywiad z osobą zgłaszającą, proszą o opisanie aktualnej sytuacji.  W trakcie postępowania ponownie kontaktują się i  pytają osobę zgłaszającą, czy sytuacja się poprawiła, bo osoby uzależnione, gdy są o to pytane, często  umniejszają  swoje picie.

Komisja  wszczyna procedury motywacyjne, czyli rozmawia z osobą uzależnioną, motywuje ją do podjęcia leczenia. Czasami samo zgłoszenie do komisji wywołuje lęk w osobach uzależnionych oraz chęć zmiany. Procedura ta powoduje również, że problem picia nie jest już tylko wewnętrznym problemem rodziny, o którym nikt poza domownikami nie wie.  Może to  pomóc osobie uzależnionej w zauważeniu i przyznaniu się do problemu alkoholowego.

Skierowanie na leczenie

Jeśli osoba zgłaszana nie chce podjąć leczenia i neguje problem,  komisja może podjąć decyzję o skierowaniu osoby na badanie przez  biegłego, który  podejmuje się diagnozy tej osoby pod kątem uzależnienia oraz wydaje decyzję, do jakiego ośrodka odwykowego powinna się ona zgłosić.  Następnym krokiem jest wydanie  skierowania na leczenie, po czym następuje sprawdzenie, czy dana osoba  się leczy. Polega ono na dostarczaniu zaświadczeń z poradni o zgłoszeniu się oraz  o kontynuowaniu leczenia. Co  dzieje się w przypadku, kiedy pomimo wszystkich tych działań osoba zdiagnozowana przez biegłego dalej się nie leczy?   Podejmowana jest wtedy decyzja o doprowadzeniu takiej osoby  na leczenie przez policję.

Decyzja

Opisana powyżej procedura może być bardzo pomocna w motywowaniu do leczenia osób uzależnionych, choć podjęcie decyzji o obraniu takiej drogi pomocy nie jest łatwe. Jeśli zgłaszającą osobą jest domownik, czasami musi mierzyć się on ze złością osoby uzależnionej oraz z różnymi zarzutami z jej strony. W uzależnieniu mamy bowiem do czynienia z działaniem mechanizmów uzależnienia, które służą kontynuowaniu picia.

Warto o tym poczytać w oddzielnym artykule – czytaj więcej .

Może się więc zdarzyć, że osoba pijąca będzie usilnie namawiać do zrezygnowania ze współpracy z komisją. Dodatkowe trudności  dla zgłaszającego mogą wynikać z  mechanizmów współuzależnienia, które wytworzyły się przez lata życia z osobą uzależnioną jako forma destrukcyjnej adaptacji do sytuacji.

Więcej o tym, jak rodzina przystosowuje się do uzależnienia można przeczytać tu: czytaj więcej

Warto jednak pamiętać, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, postępującą i śmiertelną. Takie spojrzenie na problem może dodawać motywacji do działania.  Osoby żyjące z osobami uzależnionymi często korzystają z profesjonalnej pomocy, aby dać sobie radę w tej trudnej sytuacji.

Pomocna strona:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dzielnicy Ursynów czytaj wiecej

Autor:

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.