Kiedy osoba żyjąca z osobą uzależnioną dojrzeje do decyzji, by skorzystać z profesjonalnej pomocy, w gabinecie często pada pytanie, co mogę zrobić żeby on/ona przestał pić? Czy mogę go/ją zmusić do leczenia? Uzależnienie od alkoholu w Polsce leczy się dobrowolnie, są jednak pewne wyjątki.

W zmotywowaniu do podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną mogą pomóc konkretne instytucje. Problemem tym  zajmują się Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kto i kiedy może zgłosić się po pomoc do komisji?

Wniosek do komisji o przymusowe leczenie osoby uzależnionej może złożyć każdy: żona, dorosłe dziecko, sąsiad, członek dalszej rodziny. Wniosek będzie przyjęty, jeśli występuje przynajmniej jeden z trzech warunków:

  • ma miejsce rozkład życia rodzinnego (czyli osoba uzależniona ma rodzinę, jest w małżeństwie),
  • demoralizacja małoletnich (w domu są dzieci),
  • zakłócanie spokoju lub porządku publicznego (są awantury, krzyki, kłótnie, ktoś śpi na klatce schodowej itp.).

 Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku specjaliści z komisji robią obszerny wywiad z osobą zgłaszającą, proszą o opisanie aktualnej sytuacji. W trakcie postępowania ponownie kontaktują się i pytają osobę zgłaszającą, czy sytuacja się poprawiła, bowiem pytane o to osoby uzależnione często umniejszają  swoje picie.

Komisja wszczyna procedury motywacyjne. Rozmawia z osobą uzależnioną, motywuje ją do podjęcia leczenia. Czasami samo zgłoszenie do komisji wywołuje lęk w osobach uzależnionych oraz chęć zmiany. Procedura ta powoduje również, że problem picia nie jest już tylko wewnętrznym problemem rodziny, o którym nikt poza domownikami nie wie.  Może to  pomóc osobie uzależnionej w zauważeniu i przyznaniu się do problemu alkoholowego.

Skierowanie na leczenie

Jeśli osoba zgłaszana nie chce podjąć leczenia i neguje problem, komisja może podjąć decyzję o skierowaniu osoby na badanie przez  biegłego, który podejmuje się diagnozy pod kątem uzależnienia. W wyniku wydaje decyzję, do jakiego ośrodka odwykowego osoba uzależniona powinna się zgłosić. Następnym krokiem jest wydanie  skierowania na leczenie, po czym sprawdza się, czy dana osoba uczestniczy w leczeniu. Polega ono na dostarczaniu zaświadczeń z poradni o zgłoszeniu się oraz  o kontynuowaniu leczenia. Co  dzieje się w przypadku, kiedy pomimo wszystkich tych działań osoba zdiagnozowana dalej się nie leczy? Specjaliści podejmują wówczas decyzję o doprowadzeniu takiej osoby na leczenie przez policję.

Decyzja

Opisana powyżej procedura może być bardzo pomocna w motywowaniu do leczenia osób uzależnionych, choć podjęcie decyzji o obraniu takiej drogi nie jest łatwe. Jeśli zgłaszającą osobą jest domownik, czasami musi się on mierzyć ze złością osoby uzależnionej oraz różnymi zarzutami z jej strony. W uzależnieniu mamy bowiem do czynienia z działaniem mechanizmów uzależnienia, które służą kontynuowaniu picia.

Warto o tym poczytać w oddzielnym artykule – czytaj więcej .

Może się więc zdarzyć, że osoba pijąca będzie usilnie namawiać do zrezygnowania ze współpracy z komisją. Dodatkowe trudności  dla zgłaszającego mogą wynikać z  mechanizmów współuzależnienia, które wytworzyły się przez lata życia z osobą uzależnioną jako forma destrukcyjnej adaptacji do sytuacji.

Więcej o tym, jak rodzina przystosowuje się do uzależnienia, można przeczytać tu: czytaj więcej

Warto jednak pamiętać, że uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, postępującą i śmiertelną. Takie spojrzenie na problem może dodawać motywacji do działania.  Osoby żyjące z osobami uzależnionymi często korzystają z profesjonalnej pomocy, aby dać sobie radę w tej trudnej sytuacji.

Biura Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie są rozmieszone z podziałem na dzielnice.

Na Ursynowie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy  – Dzielnicowy Zespół Ursynów – znajduje się przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa
tel. 22 443 75 42, pokój nr 10.

Z komisją można się kontaktować osobiście lub telefonicznie podczas dyżurów:
w poniedziałki w godz. 16.30-18.00
w środy w godz. 16.30-18.00

Pomocna strona:

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dzielnicy Ursynów czytaj wiecej

Autor:

Paulina Dargiewicz

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.