W życiu pojawiają się różne problemy, np. depresja, lęki, trudności w relacjach lub życiowe kryzysy. Czasem cierpienie doskwiera nam tak, że zaczynamy szukać pomocy. Wtedy też może pojawić się pytanie, dokąd udać się ze swoim problemem. Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta- kogo wybrać?

Psychiatra

 • Jest lekarzem, który ukończył studia medyczne.
 • Leczy i diagnozuje zaburzenia psychiczne, głównie za pomocą farmakoterapii, czyli przepisuje leki  wydawane na receptę.
 • Ma możliwość wypisania zwolnienia lekarskiego, skierowań do szpitala.
 • Psychiatra nie prowadzi psychoterapii, chyba że ma dodatkowe uprawnienia, czyli skończył 4-letnie szkolenie z psychoterapii.

Psychoterapeuta

 • Magister studiów humanistycznych (niekoniecznie psychologii), jest w ich trakcie lub ukończył 4- letnie szkolenie z zakresu psychoterapii.  Szkolenie to obejmuje trening teoretyczny,  praktyczny, staż kliniczny, prace pod superwizją oraz terapię własną.
 • Ma kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii w określonym nurcie, zgodnie z którym się szkolił.
 • Zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy w trudnościach takich jak: zaburzenia lekowe, depresja, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia i inne.

Psycholog

 • Magister psychologii (ukończył 5 letnie studia psychologiczne).
 • Zajmuje się wydawaniem opinii, orzekaniem, opiniowaniem*.
 • Ma uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych.
 • Może zajmować się poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją.
 • Nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii, chyba że skończył 4- letnie szkolenie z tego zakresu.

*Czasami osoby zgłaszają się po opinię psychologiczną , która ma być przedstawiona w jakiejś instytucji. Ważną rzeczą jest upewnienie się przed wizytą, czy dana instytucja uwzględni opinię od danego psychologa. Często na przykład szkoły, sądy lub inne instytucję mają swoje listy placówkę do których kierują osoby zainteresowane i których  opinie będą przez nie uwzględnione.

Dobrą informacją jest to, ze specjaliści często współpracują ze sobą i nawet jeśli okaże się, że nie wybraliśmy odpowiedniego specjalisty, zostaniemy skierowani w odpowiednie miejsce. Czasem potrzebna jest współpraca dwóch specjalistów np. psychoterapeuty i psychiatry. Badania pokazują, że w niektórych problemach najlepsze efekty daje psychoterapia w połączeniu z farmakoterapią.