Kiedy pojawiają się problemy takie jak na przykład  depresja, lęki , trudności w relacjach lub kryzysy życiowe i kiedy cierpienie emocjonalne zaczynam nam tak  doskwierać,  że zaczynamy się zastanawiać gdzie i u kogo szukać pomocy , wtedy mogą pojawić się pytania dotyczące różnić miedzy psychiatrą, psychologiem oraz psychoterapeutą.

Psychiatra

 • Jest lekarzem, który ukończył studia medyczne.
 • Leczy i diagnozuje zaburzenia psychiczne, głównie za pomocą farmakoterapii, czyli przepisuje leki  wydawane na receptę.
 • Ma możliwość wypisania zwolnienia lekarskiego, skierowań do szpitala.
 • Nie prowadzi psychoterapii, chyba że ma dodatkowe uprawnienia, czyli skończył 4-letnie szkolenie z

Psychoterapeuta

 • Magister studiów humanistycznych (nie koniecznie psychologii) oraz jest w trakcie lub ukończył 4 letnie szkolenie  z zakresu psychoterapii.  Szkolenie to obejmuje trening teoretyczny,  praktyczny, staż kliniczny, prace pod superwizją oraz terapię własną.
 • Ma kwalifikację do prowadzenia psychoterapii w określonym nurcie zgodnie z którym się szkolił.
 • Zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy w między innym w takich trudnościach jak: zaburzenia lekowe, depresja, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia jedzenia i inne.

Psycholog

 • Magister psychologii (ukończył 5 letnie studia psychologiczne).
 • Zajmuje się wydawaniem opinii, orzekaniem, opiniowaniem*.
 • Ma uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych.
 • Może zajmować się poradnictwem psychologicznym, psychoedukacją.
 • Nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii, chyba że skończył 4 letnie szkolenie z tego zakresu.

Dobrą informacją jest to, ze często specjaliści współpracują ze sobą i nawet jeśli okaże się, że nie wybraliśmy odpowiedniego specjalisty, zostaniemy skierowaniu w odpowiednie miejsce. Czasem potrzebna jest współpraca dwóch specjalistów np. psychoterapeuty i psychiatry. Badania pokazują, że w niektórych problemach najlepsze efekty daje psychoterapia w połączeniu z farmakoterapią.

*Czasami osoby zgłaszają się po opinie psychologiczną , która ma być przedstawiona w jakiejś instytucji. Ważną rzeczą jest upewnienie się przed wizytą, czy opinia od danego psychologa zostanie uwzględniona przez dana instytucję.  Często na przykład szkoły, sądy lub inne instytucję  mają swoje listy placówkę do których kierują osoby zainteresowane i których  opinie będą przez nie uwzględnione.