Psychoterapeuta to  specjalista,  którym  jest  najczęściej psycholog lub lekarz psychiatra. Psychoterapeuta  to osoba, która uczestniczy lub ukończyła  4- letnie szkolenie podyplomowe  z psychoterapii. W trakcie szkolenia zapoznała się z teorią, odbyła określoną liczbę praktyk, superwizji oraz terapii własnej. Psychoterapeuta opiera się na teorii i metodyce podejścia terapeutycznego, w jakim się wykształcił (np. terapia psychoanalityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, eriksonowska, Gestalt). Specjalista ten zna mechanizmy powstawania trudności i problemów emocjonalnych  oraz dysponuje wiedzą w zakresie ich przepracowania w relacji terapeutycznej.  Psychoterapia prowadzi do zmian z zakresie ustąpienia objawów, ale również zmiany czy rozwoju osobowości.

Psychoterapeuta ma obowiązek stale pogłębiać swoją wiedze i rozwijać się zawodowo biorąc udział w różnego typu profesjonalnych szkoleniach i stażach. Ścieżka zawodowa w dziedzinie psychoterapii może być uwieńczona zdobyciem Certyfikatu Psychoterapeuty.

Nasi psychoterapeuci to specjaliści wysokiej klasy, nieustannie się szkolący i podnoszący swoje kwalifikacje, a ponadto zaangażowani w proces leczenia i obdarzający pacjentów autentyczną troską.  Przestrzegają oni  również zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty. Nasi psychoterapeuci  zachowują  tajemnice zawodową, czyli nie ujawniają informacji na temat pacjenta, jego procesu leczenia osobom trzecim, chyba że pacjent poprosi o to.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwencka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

1

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

STD_2788ok1

Agata Sobiewska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.  Aktualnie kończy specjalistyczną Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.