psycholog dziecięcy, lęl, dziecko

Lęk i zmartwienia- jak pomóc dziecku? Recenzja książki Dr Dawn Huebner

Książka „Co zrobić gdy się martwisz” autorstwa Dr Dawn Huebner wydawnictwa Anny Levzy to pozycja skierowana do dzieci przeżywających nadmierny lęk oraz ich rodziców i opiekunów.  W przystępny i przyjazny sposób przybliża założenia terapii poznawczo-behawioralnej i krok po kroku prowadzi Czytelnika przez wszystkie najważniejsze techniki pomagające zrozumieć i poradzić sobie z nadmiernym zamartwianiem się.

(więcej…)

Czytaj więcej
przemoc

Jak zatrzymać przemoc? Procedura Niebieska Karta

Niebieska karta to procedura, która ma pomóc osobom doznającym przemocy w rodzinie zatrzymać przemoc. Polega na działaniu współpracujących ze sobą jednostek (np. policji, opieki społecznej, szkoły itd.), które udzielają wsparcia w sytuacji przemocy. Założenie Niebieskiej Karty nie jest zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa, czyli nie wszczyna postępowania karnego, ale jeśli ofiara zdecyduje się kiedyś złożyć takie zawiadomienie, może stanowić dowód w sprawie.

Dzięki Niebieskiej Karcie służby i instytucje mają określone obowiązki względem osoby doznającej przemocy (dorosłego lub dziecka) oraz osoby stosującej przemoc (sprawcy).

(więcej…)

Czytaj więcej
depresja żałoba

Żałoba i depresja – podobne, różne czy takie same? Ujęcie psychoanalityczne.

Żałoba po utracie

Żałoba jest stanem, jakiego doświadczamy w wyniku straty. Zazwyczaj kojarzymy prowadzącą do żałoby stratę ze śmiercią jakiejś bliskiej nam osoby. W podejściu psychoanalitycznym używamy szerszego pojęcia „utraty obiektu”. Utratą może być śmierć, ale może być też rozstanie, opuszczenie, zdrada, porzucenie, uraza, rozczarowanie. Obiektem zaś kochana osoba, ale też praca, pasja, dom, zdrowie, rodzina, obraz własnego ciała, nasze plany i nadzieje. Każda utrata oznacza rozłąkę i rozdzielenie, wywołuje ból psychiczny, rozpacz, osamotnienie, tęsknotę. Upływ czasu każe nam się mierzyć i z rzeczywistością utraty obiektów i z naszą własną śmiertelnością.

(więcej…)

Czytaj więcej
DDA role

Role dzieci w rodzinie alkoholowej

Dziecko w rodzinie alkoholowej

Sytuacja dziecka wychowującego się w rodzinie alkoholowej (czyli w takiej, gdzie jeden lub obydwoje rodziców jest uzależnionych od alkoholu) jest bardzo trudna i stresująca. W takich rodzinach często odczuwany jest duży poziom napięcia, chaos i zaburzenie ról. Na przykład  rodzice nie pełnią już swoich ról, ponieważ tata pije, a mama jest skoncentrowana  na problemie picia taty i nie ma czasu zająć się dzieckiem i jego potrzebami. Rodzina z problemem alkoholowym jest, też często nazywana przez to rodziną dysfunkcyjną, czyli taką właśnie, w której rodzice nie pełnią w wystarczającym stopniu swoich funkcji opiekuńczych wobec dzieci. (więcej…)

Czytaj więcej
niedojrzali rodzice

Niedojrzali emocjonalnie rodzice

Pierwszą więzią, jakiej dziecko doświadcza, więzią, która staje się w pewnym sensie „matrycą” dla jego innych relacji w przyszłości, jest relacja z rodzicami. Co dzieje się, kiedy rodzic nie jest w stanie stworzyć bezpiecznej, dającej dziecku oparcie więzi? Lindsay C. Gibson w swojej książce pod tytułem „Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców” przedstawia wiele przykładów takich sytuacji, w których to rodzice właśnie z powodu swojej niedojrzałości nie są w stanie stworzyć dziecku odpowiednich emocjonalnie warunków do prawidłowego rozwoju. (więcej…)

Czytaj więcej