DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,to osoby które wychowywały się w rodzinie, w której jeden z rodziców lub obydwoje byli uzależnieni od alkoholu. Taka histori a domowa może mieć wpływ na aktualne życie. Do problemów doświadczanych przez DDA najczęściej zaliczamy:

 • niskie poczucie własnej wartości
 • lęk przed utrata kontroli
 • lęk przed uczuciami
 • lęk przed konfliktem
 • nadmierne poczucie odpowiedzialności
 • poczucie winny
 • niezdolność do odprężenia się
 • ostra samokrytyka
 • trudności w utrzymywaniu bliskich relacji,
 • lęk przed porzuceniem
 • zachowania kompulsywne
 • cierpienie z powodu zalegającego żalu

Najnowsze badania pokazują, że nie ma istotnych różnić miedzy DDA, a DDD (czyli Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dyfunkcjonalnych) – czyli osobami dorosłymi, które w dzieciństwie stykały się z dysfunkcjami innymi niż alkoholizm, np. z przemocą, hazardem, ciężką choroba somatyczna jednego z członków rodziny. Może to sugerować, że źródłem trudności w aktualnym życiu tych wszystkich osób mogą być między innymi zaburzone (dysfunkcyjne) relację w domu rodzinnym.

Jeśli wychowywałeś się w domu z problemem alkoholowy lub inna dysfunkcją i doświadczasz wymienionych wyżej trudności, przyjdź na konsultację. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże zdiagnozować twoje trudności i zaproponuje adekwatną formę pomocy.

Więcej w tym temacie można poczytać:
Artykuł 1
Artykuł 2

Lustro Psychologiczne
Psychoterapia
Phone: +48 601-062-483
IMGP9731

Olga Kozyra

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta.

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta. Aktualnie w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie. Obecnie przyjmuje w gabinecie: ul. Lanciego 10H/3

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwencka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

zdjcie-2-modified-modified

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.