DDA czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików,to osoby które wychowywały się w rodzinie, w której jeden z rodziców lub obydwoje byli uzależnieni od alkoholu. Taka histori a domowa może mieć wpływ na aktualne życie. Do problemów doświadczanych przez DDA najczęściej zaliczamy:

 • niskie poczucie własnej wartości
 • lęk przed utrata kontroli
 • lęk przed uczuciami
 • lęk przed konfliktem
 • nadmierne poczucie odpowiedzialności
 • poczucie winny
 • niezdolność do odprężenia się
 • ostra samokrytyka
 • trudności w utrzymywaniu bliskich relacji,
 • lęk przed porzuceniem
 • zachowania kompulsywne
 • cierpienie z powodu zalegającego żalu

Najnowsze badania pokazują, że nie ma istotnych różnić miedzy DDA, a DDD (czyli Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dyfunkcjonalnych) – czyli osobami dorosłymi, które w dzieciństwie stykały się z dysfunkcjami innymi niż alkoholizm, np. z przemocą, hazardem, ciężką choroba somatyczna jednego z członków rodziny. Może to sugerować, że źródłem trudności w aktualnym życiu tych wszystkich osób mogą być między innymi zaburzone (dysfunkcyjne) relację w domu rodzinnym.

Jeśli wychowywałeś się w domu z problemem alkoholowy lub inna dysfunkcją i doświadczasz wymienionych wyżej trudności, przyjdź na konsultację. Psycholog lub psychoterapeuta pomoże zdiagnozować twoje trudności i zaproponuje adekwatną formę pomocy.

Więcej w tym temacie można poczytać:
Artykuł 1
Artykuł 2

Lustro Psychologiczne
Psychoterapia
Phone: +48 601-062-483

Ewelina Dębska

psycholog, psychoterapeuta dorosłych i dzieci

Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny (szkolenie w Studium Psychoterapii Analitycznej). Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Studia z psychologii realizowała  w Istytucie Psychologii UKSW w Warszawie.  Odbyła również kursy i szkolenia wprowadzające w praktykę terapii dzieci i dorosłych …

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwencka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Agata Sobiewska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, psychodietetyk.  Absolwentka Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.

Anna Bogdańska

Psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych UW i Psychologii na SWPS w Warszawie (spec. psychologia kliniczna i zdrowia), szkoląca się w Polskim Instytucie Ericksonowskim (akredytacja The Milton H.Erickson Foundation, INC, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), w …