Czasami zdarza się, że głęboko zakorzenione wzorce zachowań popychają niektóre osoby do pewnej sztywności  w spostrzeganiu, myśleniu, odczuwaniu czy relacjach z innymi ludźmi. Z czasem osoby takie zaczynają odczuwać pewną odmienność od innych oraz doświadczają różnorodnego  cierpienia. W wielu przypadkach za brakiem elastyczności  stoją zaburzenia osobowości.

Ze względu na najczęstsze i najbardziej wyraziste wzorce zachowań wyróżniono kilka podtypów:

  • Osobowość paranoidalna – brak zaufania, kłótliwość, pamiętliwość,
  • Osobowość schizoidalna – chłód emocjonalny, izolacja od innych osób,
  • Osobowość dyssocjalna – nieodpowiedzialność, agresywność, nieprzestrzeganie zasad,
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie (impulsywna, borderline) – zmienny nastrój, działanie impulsywne bez uwzględnienia konsekwencji, poczucie pustki wewnętrznej, samouszkodzenia lub próby samobójcze,
  • Osobowość histrioniczna – dramatyzowanie, teatralność, manipulacja, płytkie związki z innymi,
  • Osobowość anankastyczna – nadmierna skrupulatność, sztywność, pedantyczność, perfekcjonizm,
  • Osobowość lękowa (unikająca) – odczuwane ciągłe napięcie, zaniepokojenie, niepewność,
  • Osobowość zależna – trudności w podejmowaniu samodzielnie decyzji, bezradność, poddawanie się.

W zależności od stopnia nasilenia cech danego podtypu możemy mówić o różnej głębokości zaburzeń osobowości: od osób posiadających tylko rysy danego podtypu, aż po osoby wykazujące pełnoobjawowy wachlarz cech charakterystycznych dla danego zaburzenia.  Nie rzadka jest też sytuacja, w której dana osoba przejawia cechy więcej niż jednego zaburzenia osobowości. Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym, ale ich konsekwencje  silnie rzutują na całe życie. Często nie rozumiemy, że izolowanie od ludzi, poczucie osamotnienia, pomimo tysiąca znajomych,  uzależnienie od miłości innych, strach przed krytyką czy przymus porządku, mają swoje źródło w naszych dotychczasowych doświadczeniach.

Jeśli czujesz, że odnajdujesz się w którymś z powyższych opisów typów osobowości, zapraszamy na spotkanie.  Pomożemy Ci  zrozumieć naturę twoich kłopotów i sposoby poradzenia sobie z nimi. Opracujemy diagnozę i plan leczenia.

Paulina Dargiewicz

Psycholog, terapeuta, specjalista terapii uzależnień

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Absolwencka licznych kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii.

1

Małgorzata Kosińska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta systemowy

Psychoterapeuta, psycholog, terapeuta systemowy. Absolwentka psychologii na UKSW w Warszawie oraz czteroletniego szkolenia z terapii systemowej w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

STD_2788ok1

Agata Sobiewska

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dynamiczny

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny.  Aktualnie kończy specjalistyczną Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTPPd.