Książka „Co zrobić gdy się martwisz” autorstwa Dr Dawn Huebner wydawnictwa Anny Levzy to pozycja skierowana do dzieci przeżywających nadmierny lęk oraz ich rodziców i opiekunów.  W przystępny i przyjazny sposób przybliża założenia terapii poznawczo-behawioralnej i krok po kroku prowadzi Czytelnika przez wszystkie najważniejsze techniki pomagające zrozumieć i poradzić sobie z nadmiernym zamartwianiem się.

Dla rodziców- jak zrozumieć dziecko?

Wstęp skierowany do rodziców i opiekunów już od pierwszego akapitu daje nadzieję na bycie zrozumianym i obrazowo oddaje emocje, które towarzyszą zamartwiającym się dzieciom i wspierającym ich dorosłych. Metafora uwięzienia plastycznie ukazuje uczucia przeżywane przez dzieci starające się uniknąć sytuacji wzbudzających lęk, poszukujące zapewnień i ukojenia poprzez zadawanie wciąż tych samych pytań. Odpowiedzi dorosłych nie przynoszą jednak spodziewanej ulgi i wyciszenia lub też działają tylko na chwilę, a życie rodziny zaczyna toczyć się rytmem wyznaczanym przez lęk dziecka.

Zmartwienia i lek- co z nimi zrobić?

Sięgnięcie po tę książkę może być także podyktowane zmartwieniami dotyczącymi obecnej sytuacji epidemicznej w kraju i lękiem, który pojawia się w związku z obawami przed zakażeniem koronawirusem. Szczególnie teraz umiejętność radzenia sobie z przeżywanymi emocjami i pomoc dziecku w uporządkowaniu własnych myśli wydają się niezwykle cennymi umiejętnościami. Książka ta pomaga zrozumieć, skąd się biorą zmartwienia i co je podtrzymuje, a także pokazuje, że możemy mieć wpływ na to, jak się czujemy i uporać się z „dręczycielami” – zmartwieniami. Dziecko uczy się, że poszukiwanie zapewnień zwykle jest mało skuteczną strategią radzenia sobie z lękiem. Autorka daje natomiast sprawdzone narzędzia mające źródło w terapii poznawczo-behawioralnej – uczy umiejętności relaksacji, wyznaczania czasu na zamartwianie się, aby ograniczyć czas ich trwania, zachęca również do poszukiwania zabaw i czynności, które pomogą „zresetować program”, czyli wrócić do stanu równowagi.

Lęk dziecko psycholog

Nie będzie nudno!

Nie można nie wspomnieć o pięknym wydaniu „Co robić gdy się martwisz”. Książka okraszona jest ciekawymi ilustracjami, które sprawiają, że wykonywanie ćwiczeń zaproponowanych przez Autorkę staje się przyjemnością. Jeśli książka ta będzie stanowiła pierwsze zetknięcie Czytelnika z terapią poznawczo-behawioralną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanie on zachęcony do tej metody pracy. Dr Dawn Huebner przystępnie tłumaczy wszystkie mechanizmy psychologiczne, a także jasno prezentuje techniki i to, w jaki sposób je stosować.

Jak korzystać z książki?

Autorka zachęca, aby książka ta była czytana na głos. Podkreśla również niezwykle ważną rolę rodziców i opiekunów we wspieraniu dziecka w nabywaniu kolejnych umiejętności i ćwiczeniu poszczególnych technik. Warto również pamiętać o tym, że na oduczenie się dawnych nawyków i zbudowanie nowych, zwykle potrzeba czasu. Dr Dawn Huebner proponuje czytanie jednego, maksymalnie dwóch rozdziałów dziennie, tak aby przechodząc do kolejnych części książki zadbać o wcześniejsze utrwalenie umiejętności z poprzednich rozdziałów.

Co jeśli książka nie wystarczy?

Co zrobić, jeśli jednak mimo systematycznej pracy z książką nasze dziecko nadal nadmiernie się zamartwia i ma to negatywny wpływ na jego samopoczucie? Może być to moment na konsultację z psychoterapeutą, który pomoże nam zrozumieć trudności dziecka i mechanizmy, które je podtrzymują. Plan psychoterapii zostanie dostosowany do sytuacji i potrzeb dziecka, jego aktualnych trudności i samopoczucia. Zwykle też, szczególnie w przypadku młodszych Pacjentów, także rodzice/opiekunowie będą zapraszani do współpracy terapeutycznej, aby wspierać dziecko w procesie zmian i nauce nowych umiejętności.

 

Autor tekstu:

Marta Żukowska

Psychoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, oligofrenopedagog

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym, oligofrenopedagog. Ukończyła psychologię ze specjalizacją psychoterapia na Uniwersytecie Warszawskim. Szkoli się i pracuje w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (4-letnie szkolenie w Centrum CBT-EDU w Warszawie). Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN, w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego, jak również pracując w liceach, szkole podstawowej oraz w trakcie współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.